Esbeek

De kerk van de H. Adrianus van Hilvarenbeek

Dorpsstraat 8, 5085 EG

Eerste kerk

Schoolmeester Adrianus de Bruijn en de landbouwers Martinus Hagen, Martinus Souwen en Jacobus Verhoeven zijn vanaf 1884 wel dertien keer op audiëntie geweest bij bisschop Godschalkx in Den Bosch. Ze wilden toestemming krijgen voor de bouw van een kerk in Esbeek. De deken van Hilvarenbeek was tegen de verwezenlijking van een kerk aldaar. Als de inwoners van Esbeek door fondsenwerving 12.000 gulden bijeen konden brengen, dan zou de deken het resterende bedrag betalen. Tot zijn verbazing lukte dit in Esbeek.

In opdracht van bouwpastoor L.M. Jurgens ontwierp architect N. Hendriks uit Oss een kerk met pastorie voor Esbeek met zijn 428 zielen. Op 31 mei 1888 werd de eerste steen van de kerk gelegd. De stichtingskosten waren bijna 50.000 gulden. De pastorie was door een gang verbonden met het kerkgebouw, waardoor het gebouw een frontbreedte had van 58 meter.

Esbeek is op 1 januari 1889 een zelfstandige parochie geworden. Mgr. Godschalkx heeft het gebouw op 21 juli 1890 geconsacreerd.
In 1936 is de oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige.

Oude kerk Esbeek

Huidige kerk

Pastoor Houben was nog maar enkele dagen in Esbeek, toen hij de bisschop goedkeuring vroeg voor de bouw van een nieuwe kerk en een pastorie. Deze kapitaalkrachtige pastoor vond de oude kerk slecht gebouwd: de muren en het dak vertoonden gebreken. Bovendien was hij veel te klein om de Corneliuspelgrims onderdak te verlenen. Na de bisschoppelijke toestemming maakten de architecten J. Vervest en ir. J. van Buijtenen uit Eindhoven bouwtekeningen. Deze zijn gebaseerd op een ambachtelijke, traditionele bouwtrant uit 1937. De architectuur is geïnspireerd door het werk van architect Kropholler. De kerk is in zogenaamde basiliekstijl gebouwd en met het priesterkoor naar het oosten gericht.

Bij de bouw van de nieuwe kerk in 1937 is de oude toren uit 1888 ommanteld. Er is wel gebruik gemaakt van de bestaande fundering van de oude kerk. Tegelijkertijd is er aan de noordkant een kapel gebouwd, toegewijd aan St.-Cornelius. De bouwkosten van de hier omschreven gebouwen bedroegen 43.771, 66 gulden. Mgr. Diepen heeft de kerk in 1937 ingewijd. 

Huidige kerk Esbeek

Sluiting

Op 1 mei 2012 is de parochie H. Adrianus van Hilvarenbeek opgegaan in de R.K. parochie H. Norbertus.
Op zondag 23 juni 2013 is de laatste viering geweest in de parochiekerk van Esbeek, waarna deze aan de eredienst is onttrokken. 

 

Nieuwe bestemming
Sinds 2 januari 2018 is de gemeente Hilvarenbeek eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het is verbouwd tot samenwijsaccomodatie, een integraal kindcentrum. Begin 2019 hebben onder de naam Torenlei basisschool De Wingerd, peuterspeelzaal De Debberkes en Klik Kinderopvang de nieuwe accommodatie in gebruik genomen.

Foto: Kees Ketelaars, jarenlang beheerder van de kerk, overhandigt namens het parochiebestuur de sleutel aan wethouder Jan van de Wiel.