Biest-Houtakker

De kerk van de H. Antonius van Padua

Biestsestraat 26, 5084 HE  

In 1912 kwam de bisschoppelijke goedkeuring voor een eigen parochie en een kerk met pastorie in Biest-Houtakker. Franciscus Boelaars, kapelaan te Dreumel, werd in datzelfde jaar als bouwpastoor aangewezen. Jos Magry, architect uit Rotterdam, ontwierp de gebouwen.

Kapelaan Boelaars ging voortvarend te werk. Het terrein voor de bouw van de kerk en de pastorie was al in 1912 aangekocht. Op 15 januari 1913 vond de aanbesteding plaats in café Jos Broeckx te Tilburg. Van de 18 inschrijvers was J. Vriens uit Moergestel de laagste, aan wie het werk ook werd gegund voor de som van 41.340 gulden. De eerste steen werd gelegd op 18 februari 1913. De bouw had een voorspoedig verloop en in december 1913 is het werk opgeleverd. De bijdrage uit de ‘Kerkenbouwstichting’ bedroeg 25.000 gulden.

Als startdatum van de nieuwe parochie is vastgelegd 14 december 1913. Op 16 december vond de installatie plaats van Franciscus Boelaars als pastoor van de parochie Biest-Houtakker. Hij celebreerde op die dag de eerste H. Mis in de nieuwe kerk. In 1922 heeft Mgr. Diepen de kerk plechtig ingewijd.

Kerk Biest-Houtakker

Sluiting

Op 1 mei 2012 is de parochie van de H. Antonius van Padua opgegaan in de R.K. Parochie H. Norbertus. Op zondag 9 juni 2013 was de laatste viering in de kerk van Biest-Houtakker, waarna deze aan de eredienst is onttrokken. 

Sinds 30 juni 2015 is de Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker U.A. de nieuwe eigenaar. De mooie en rijke geschiedenis van het voormalige kerkgebouw verdient een vervolg. Wij hopen dat de Coöperatie het gebouw een tweede leven kan geven.