Mariagrot, Baarschot

Mariagrot Baarschot

Baarschotsestraat, 5087 KW  

Nadat het veertien dagen bestookt was geweest met granaten en mortieren, was op 3 oktober 1944 de bevrijding van Baarschot een feit. De inwoners wilden hun dankbaarheid tonen jegens Moeder Maria, want ze waren grotendeels gespaard gebleven voor de verschrikkingen en de vernielingen van de oorlog. Er werd een commissie in het leven geroepen, bestaande uit Kees Snelders, Harrie de Weijs, Sus van Gils, Piet Vingerhoets, Jan van Gils, Harrie Nooijens, Janus Schepens en Stan Verbunt. Men kwam op het idee een Mariakapel te bouwen. Alle Baarschotse inwoners ondersteunden dit plan. Ze zeiden toe gezamenlijk de kosten te betalen voor het stichten van de kapel en voor de materialen.

De in Baarschot wonende metselaar Louis van Bommel maakte een ontwerp van een grot, die hij samen met zijn opperman Kees Snelders metselde. Als bouwmateriaal werden zwerfkeien gebruikt, gratis ter beschikking gesteld door de Maatschappij De Utrecht in Esbeek. Na drie weken hard werken wijdde pastoor Martinus van der Linden, met assistentie van pater Fidentius van Beers, de grot plechtig in. Dat was op 15 augustus 1945, het feest van Maria Tenhemelopneming.

Het oorspronkelijke Mariabeeld is van natuursteen en het is gemaakt door de firma Van Wezel uit Tilburg. De totale kosten bedroegen 300 gulden en 300 eieren van een kwartje per stuk.

In 1985 is de grot vanwege scheuren volledig gerestaureerd. Deze waren ontstaan door het inklinken van het zand onder de grot.

Interieur Mariagrot Baarschot