Vastenactie 2021 - filmpje Sander Kesseler

Sander Kesseler heeft een filmpje gestuurd vanuit zijn standplaats Oeganda. Het laat zien hoe moeilijk het is landbouwproducten te verbouwen in een land dat periodes met droogte kent.

De afstand tot de rivier waaruit water gehaald wordt, is groot. Het water is niet schoon, omdat het voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. Een waterput slaan dichtbij de akkers is de oplossing. De mensen zijn dan beter in staat hun eigen voedsel te verbouwen. Uw financiële steun voor dit project in de vastenactie is hard nodig. 

Filmpje Sander Kesseler uit Oeganda

Landbouwtrainingen voor vrouwen
Ook in 2021 gaat het geld van onze vastenactie naar het project van Sander Kesseler in Oeganda. Hij wil het besteden aan voedsel en aan landbouwtrainingen voor vrouwen. 

Door corona zijn de voedselprijzen in Oeganda met 15% gestegen. Het heeft veel mensen in de problemen gebracht.
Met de beperkte middelen die hij heeft, probeert Sander hen te helpen. Van harte beveel ik dit project bij u allen aan.

Pastoor Marc Massaer


Hoe kunt u Sander steunen?
* In de vastentijd staan er bussen in de kerk voor uw bijdrage.
* Er is ook een collecte voor dit project.
* Geld overmaken kan op rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. ’Vastenaktie’ o.v.v. code 401406.

Hieronder de link naar de folder over de vastenactie, zoals die in onze kerken ligt.

Folder vastenactie in de kerken

Dankjewel
Sander is blij met onze steun bij gelegenheid van de advent 2020. Voor zijn woord van dank klik op de link hieronder. 

Bedankje Sander voor adventsactie

Sander over het leven in een vluchtelingenkamp

Sander heeft behalve zijn bedankbriefje ook enkele berichten gestuurd over het leven van een priester in een vluchtelingenkamp. Qua onderwerp variëren ze van corona tot voetbal, en ze eindigen bij Pasen.

U vindt ze bij de link hieronder. 

Sander over het leven in een vluchtelingenkamp