Vanwege corona geen vieringen na 17.00 uur

De bisschoppen breiden de coronamaatregelen uit:
geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis.
Hieronder volgt een samenvatting van de maatregelen. Voor het volledige bericht van de bisschoppen klik hier.

In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in. 
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. 


Andere kerkelijke bijeenkomsten
Ook andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur mogen niet doorgaan. Denk aan catechese-bijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur wel digitaal worden georganiseerd.

Geldende maatregelen
* De afstand van anderhalve meter, inmiddels een wettelijke verplichting, blijft gelden.
* In kerken met een beperkte capaciteit wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
* Bij verplaatsingen is het dragen van een mondkapje verplicht.
* De basisregels w.b. hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten, blijven gelden.
* Ook de eerder afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. 

Kerstmis
De beperkende maatregelen gelden ook voor vieringen met Kerstmis. Weer zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren, volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. 


De bisschoppen hebben eerder opgeroepen, ondanks alle maatregelen, Kerstmis te vieren. Kijk hier voor hun oproep: Vier Kerstmis!