Sycamore, een cursus over het katholieke geloof

In zijn preek voor het laatste weekend van januari vertelde pastoor Massaer over de cursus†Sycamore, een serie films†over het katholieke geloof van de Engelse priester Stephen Wang. Hieronder wat informatie over deze cursus.

Sycamore
Waarom is†het katholieke geloof relevant voor ons leven?†
Het antwoord op deze vraag geeft†Sycamore.†Belangstellenden kunnen deze films individueel op internet bekijken of† samen met anderen, bijvoorbeeld in parochieverband. Bij iedere Sycamore-bijeenkomst hoort een korte film,†Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeŽn en het bevragen van je overtuigingen, en om over zaken na te denken die er echt toe doen. Iedereen is welkom.

Waarom heet de cursus Sycamore?
Het Bijbelverhaal in Lucas†19:1-10 vertelt dat Jezus aankomt in de stad Jericho. Een man met de naam ZacheŁs is zo nieuwsgierig dat hij in een moerbeivijgenboom, een sycamore, klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Jezus uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van ZacheŁs definitief verandert. Wie net als ZacheŁs nieuwsgierig is naar Jezus en naar het katholieke geloof, kan antwoorden op zijn vragen vinden in deze films.††

Ondertiteling
De films zijn in het Engels. Voor ondertiteling klik op de 'CC'-knop rechtsonder in de hoek van de video en kies voor†Nederlands.

Titels van en links naar de eerste tien films†

Film 1:††Op zoek naar geluk
Film 2:††Het bestaan van God
Film 3:††Een God die spreekt
Film 4:††Wie is Jezus?
Film 5:††De Heilige Geest en de Kerk
Film 6:††De Bijbel
Film 7:††De gave van het geloof
Film 8:††De kracht van het gebed
Film 9:††Het vinden van echte vrijheid
Film 10:†De betekenis van de Liefde

Onderwerpen van de overige films
Het licht van Christus; Schepping, zondeval en verlossing; De gemeenschap van de kerk; De sacramenten Doop en Vormsel; De heilige Eucharistie; Vergeving, heling en missie; Christen-roepingen; De sociale leer van de kerk; Hoe kan ik bidden?; Maria en de hoop op de Hemel.