Restauratie vieringtoren Petruskerk gereed

Donderdag 16 februari jl. is de restauratie afgerond door de haan en het kruis, die door de pastores zijn ingezegend, terug te plaatsen.

Eind 2016 is een begin gemaakt met groot onderhoud aan de vieringtoren midden op de kruising van de Petruskerk. De†werkzaamheden omvatten het vernieuwen van de dakleien, reparatie en vervanging van het houtwerk, loodgieters- en schilderwerk. De kosten zijn geraamd op Ä 65.000,- en komen deels ten laste van de onderhoudssubsidie (Brim-regeling) en deels van de Stichting Petrusfonds.

Voor een fotoreportage van de inzegening en van de afrondende werkzaamheden kijk†hier.