Pauselijke onderscheiding Ad van Sleuwen

Pastoor Marc Massaer heeft na de viering van zondag 29 augustus in de Petruskerk aan Ad van Sleuwen de versierselen en de oorkonde uitgereikt behorende bij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Als organist en componist luistert Ad al meer dan 50 jaar de vieringen in de Petruskerk muzikaal op. 

Het lintje werd opgespeld door echtgenote Fien. 

In een korte toespraak bedankte de pastoor onze organist voor een halve eeuw trouwe inzet. 


Het gemengd koor onder leiding van Jac Peeters zong tot slot van de korte ceremonie een door Jac geschreven danklied.

Toespraak pastoor Massaer bij Pro Ecclesia et Pontifice Ad van Sleuwen

Danklied Jac Peeters b.g.v. pauselijke onderscheiding Ad van Sleuwen