Open Huislezing bisschop De Korte

Datum:†††††††††††††††donderdag 19 januari 2017
Plaats:††††††††††††††† Andreaskerk, Vrijthof 22
Aanvang: † † † † † 20.15 uur (na het oecumenisch avondgebed)
Spreker: † † † † † † Mgr. Gerard de Korte
Thema: † † † † † † ††De toekomst van de Kerk

De bijeenkomst is in verband met het aantal te verwachten toehoorders niet in het Open Huis maar in de Andreaskerk.

Open Huislezing
Elk jaar organiseert de Andreasgemeente de Open Huislezing over een onderwerp dat de kerkgrenzen overstijgt. Aanleiding is de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen in januari. Bisschop Gerard de Korte is bereid gevonden dit jaar een lezing te geven over†De toekomst van de Kerk.

In het beleidsplan van het bisdom staat onder het hoofdstukje†Oecumene†te lezen:

Het komend jaar wordt 500 jaar (1517-2017) Reformatie herdacht. Ook in ons bisdom zal op verschillende plaatsen aan dit jubileum aandacht worden besteed. Naast een historische terugblik lijkt mij vooral de vraag naar onze gemeenschappelijke opdracht vandaag en in de toekomst van belang. Christenen zijn geroepen om in de huidige geseculariseerde samenleving een geloofwaardig getuigenis omtrent Gods onvoorwaardelijke en verzoenende liefde in Christus te geven.

Na de lezing is er voldoende tijd de bisschop vragen te stellen.

Bisschop Gerard de Korte
Mgr. De Korte (1955) is sinds mei 2015 bisschop van ís-Hertogenbosch. Daarvoor bekleedde hij deze functie in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 21 juni 2015 is hij verkozen tot 'Theoloog des vaderlands'. De prijs wordt georganiseerd door onder andere het dagblad Trouw en de omroepen Ikon en NCRV.