Open Gesprekskring: René Grotenhuis, Zout

Op dinsdag 5 oktober is de eerste bijeenkomst van de oecumenische gespreksgroep in het seizoen 2021 - 2022.

* Onderwerp van gesprek: Zout van René Grotenhuis.
* Plaats van samenkomst: Open huis, Vrijhof Hilvarenbeek
* Tijd: 19.30 -21.30 uur

Zout
Het boek gaat over de bijdrage die christenen vanuit hun geloofstraditie kunnen leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de migratiecrisis en klimaatproblemen.
In de politiek zijn de wereldbeschouwelijke ankers die partijen houvast boden, weggevallen. Er is weinig voor in de plaats gekomen. De christelijke traditie kan helpen antwoorden te vinden op dringende maatschappelijke vragen.

Voor meer informatie klik hier.