Opbrengst kerstcollecte 2018

De opbrengst van de kerstcollecte 2018 is € 7050,--.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Project
De kerstcollecte 2018 van de Norbertusparochie is bestemd voor een onderwijsproject voor vluchtelingen in Oeganda.

Sander Kesseler, missionaris uit het bidsom Den Bosch, werkt daar in een kamp waar vluchtelingen uit Zuid-Soedan een goed heenkomen hebben gezocht om aan het oorlogsgeweld in hun land te ontkomen.


De populatie in het kamp bestaat voor 80% uit minderjarigen met oorlogstrauma's. Goed onderwijs zou de kinderen een nieuwe start kunnen geven.   

Uw bijdrage is welkom
In het licht van Kerstmis kunt u met een gulle gift het verschil maken voor deze kinderen. Goed onderwijs is hét middel om hun weer perspectief te bieden. Doneren kunt u:

* via de collectebus in de kerk of
* op rekening NL49RABO 0140958312 t.n.v. H. Norbertus o.v.v. kerstcollecte 2018. 

Namens Sander Kesseler hartelijk dank voor uw hulp.

Berichten in de pers
Hieronder de link naar het artikel uit De Hilverbode van week 51 met meer informatie over het kerstproject van de Norbertusparochie.

Ook het dagblad Trouw  heeft over deze vluchtelingkinderen gepubliceerd.

Kerstcollecte 2018 Hilverbode

Artikel uit Trouw (09-11-2018) over vluchtelingkinderen in Oeganda