Opbrengst kerstcollecte 2017

Zalig Kerstmis uit Aleppo!

De Blauwe Zusters en de mensen die zij ondersteunen, zijn de Norbertusparochie zeer dankbaar dat wij in deze kersttijd onze verbondenheid hebben getoond door de kerstcollecte voor hen te bestemmen.

In een verslag geeft de lokaal overste in Aleppo een update van de situatie aldaar en van de hulp die de zusters bieden om de ergste nood te lenigen.

 

Update Blauwe Zusters Aleppo

Inmiddels is de opbrengst van de kerstcollecte voor christenen in Aleppo bekend. Op de rekening van de zusters is € 5.506,91 bijgeschreven. Dank voor ieders bijdrage!