Nieuw tabernakel Willibrorduskerk Diessen

In 2017 is het Willibrordusaltaar in de kerk te Diessen gerestaureerd. Daarbij is het oude tabernakel in jugendstil vervangen door een exemplaar in barokstijl. Hierdoor sluit het altaar qua uitstraling beter aan bij de in 2015/2016 gerestaureerde Anna- en Maria-altaren.

Een beschrijving van onder andere het tabernakel en nieuwe foto’s van alle altaren na restauratie vindt u hier.