Interieur Willibrorduskerk

Van Hirtumorgel

Van Hirtumorgel Willibrorduskerk

Bernardus Petrus van Hirtum heeft het monumentale orgel gemaakt voor É3300,--.† Volgens pastoor Jacobs is er drie jaar aan gewerkt, tussen 1856 en 1859.

In 1937 zijn er aan de toren belangrijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Voor het orgel hadden ze grote consequenties.

Na herstelwerkzaamheden in de jaren 70 kwam het orgel weer op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Tijdens de laatste restauratie in 2011 is er aan de hand van oude tekeningen van de firma Van Hirtum een nieuwe spaanbalg gemaakt. Ook het pijpwerk is gerestaureerd. Sindsdien klinkt het orgel mooier dan ooit. Het kan worden beschouwd als ťťn van de meest bijzondere en fraaiste instrumenten uit de streek.†

Puti en harp Van Hirtumorgel Diessen

Beschrijving†

Bovenop staan drie grote beelden, voorstellende koning David met zijn harp en twee engelen met bazuinen. Ze zijn vervaardigd door de gebroeders Goossens uit Den Bosch.
De twee fluitspelende puti (kleine engeltjes) en de muziekinstrumenten aan de zijkant zijn waarschijnlijk van de hand van beeldsnijder Van der Mark uit Oirschot. Ze dateren vermoedelijk uit 1873.†Wat vooral opvalt is een serpent, een blaasinstrument in de vorm van een slang, dat werd gebruikt ter begeleiding van de zang.†
Terug...

Serpent Van Hirtumorgel

Preekstoel

Preekstoel Willibrorduskerk Diessen
Klankbord preekstoel Willibrorduskerk

In een tijd zonder microfoons en versterkers was de pastoor toch goed verstaanbaar dankzij de preekstoel. Het klankbord weerkaatste het geluid omlaag naar de gelovigen. Geen woord ging verloren, als men wilde luisteren tenminsteÖ

De preekstoel is gemaakt door Johannes van Ursel uit Antwerpen en dateert van vůůr 1748. Hij staat op een zeshoekige voet. De eveneens zeshoekige kuip is van onderen voorzien van guirlandes.

Tijdens het pastoraat van Reinierus de Graaff is in 1748 de preekstoel verfraaid met panelen. Daaarop staan de beeltenissen van de vier evangelisten en Christus. De volgorde, gezien vanaf het deurtje, is: Mattheus, Marcus, Christus, Lucas en Johannes.

Boven de preekstoel hangt een zeszijdig klankbord met afgeronde hoeken. Aan de onderzijde is de Heilige Geest uitgebeeld als een duif in een stralenkrans.†
Terug...

Willibrordusaltaar

Willibrordusaltaar

Jan Gijsbreghts van den Rode richtte op 4 september 1432 een altaar op gewijd aan St. Willibrord.
Dit hoogaltaar is bij restauratie van de kerk in 1913 tot op de tombe afgebroken. Het schilderij van de heilige werd toen tegen de noordzijde van het priesterkoor gehangen. Daar is het tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd†door granaatinslag .

Het bovenstuk van het huidige altaar is pas in 1949 onder pastoor Van der Linden geplaatst. Het is gemaakt met materiaal van oude altaarstukken, waaronder de zuilen uit de kerk van Loon op Zand.†

Het schilderij in olieverf†heeft een formaat van 300 X 207 centimeter. Het is gesigneerd met†J.J. Liberti fc, en in 1738 in opdracht van pastoor Martheus van IJzendijck gemaakt.†

Het schilderij beeldt St. Willibrordus uit, gekleed in koorkap, die in aanbidding voor het Kind Jezus neervalt. Het Kind zit op de schoot van Moeder Maria en daarachter staat de H. Jozef. We zien kruiken met water als symbool voor de waterputten die Willibrord overal sloeg. (Bij de kerk ligt zoín Willibrordusput.) Op de achtergrond zien we een afbeelding van een kerkje, ten teken dat Willibrord veel kerken en parochies stichtte.†
Terug...

Maria-altaar

Maria-altaar Willibrorduskerk Diessen

In de noordelijke dwarsbeuk bevindt zich het Maria-altaar. Het oudste gedeelte dateert van vůůr 1744.†Op het altaar staat het beeldje van
Onze-Lieve-Vrouw Zoete Moeder Gods.†

Het altaar is eind 2015 / begin 2016 gerestaureerd door vrijwilligers onder de deskundige leiding van Bart van Nunen.

Schilderij Maria-altaar Willibrorduskerk Diessen

Het schilderij stelt †de heilige Dominicus voor, die van Maria de rozenkrans ontvangt. De afbeelding is in de jaren 40 van de vorige eeuw tevoorschijn gekomen, nadat dorpsonderwijzer meester Kunen het doek had gereinigd. Omdat de randen van het doek te veel beschadigd waren,†schilderde hij om Maria de vijftien geheimen van de rozenkrans.

Aan de voet van Maria zit een hond met een brandende fakkel in zijn bek, symbool voor de trouw van Dominicus en zijn vurige geloofsijver.†
Terug...

Beeldje van Onze-Lieve-Vrouw Zoete Moeder Gods

Detail 1:†Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

Detail 2:†Jezus is geboren in de stal van Bethlehem††

Anna-altaar


Het Anna-altaar staat onder bescherming van het gilde Sint Sebastiaan.†Al in 1484 bezat dit gilde een altaar in de Willibrorduskerk. Onder het pastoraat van Matheus IJzendijck werd de schuurkerk in 1744 verrijkt met een altaar van de H. Anna. Dit altaar bevindt zich nu in de zuidelijke dwarsbeuk.†

Het is een houten, gepolychromeerd altaar, waarvan de altaartafel is versierd met een medaillon en de letters I H S. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHC. Veelal wordt dit monogram opgevat als Jezus Hominium Salvator,†vrij vertaald: Jezus, redder der mensen.

Verder heeft de tombe draperieŽn en een versiering gestoken uit hout en rijkelijk verguld. Ze†zijn in 1839 of 1840 aangebracht door meester-schrijnwerker H. Koenen uit Eindhoven. Hij heeft toen onderhoud gepleegd aan het altaarstuk en het verfraaid. Het altaar zelf is in 1840 opnieuw geschilderd door J. Baijens, meester-imitatiemarmerschilder uit Eindhoven.†

Het altaar is eind 2015 / begin 2016 gerestaureerd door vrijwilligers onder de deskundige leiding van Bart van Nunen. Klik hier voor meer informatie.

Altaar H. Anna Willibrorduskerk Diessen


Schilderij op het Anna-altaar
Tussen twee zuilen en twee kolommen op het Anna-altaar bevindt zich een schilderij van 170 x 135 cm, voorstellende de H. Anna. Het doek is niet gesigneerd en de schilder is onbekend.†

Anna werd op hoge leeftijd moeder van Maria. Op het doek geeft ze haar dochter onderricht. Op de achtergrond de H. Joachim, met daarboven engelen met bloemenkransen.
De H. Anna is de patrones van de zwangere vrouwen.†In Molenschot, een dorpje bij Gilze-Rijen, komen jaarlijks rond haar feestdag op 26 juli talloze vrouwen en meisjes bijeen in een kapel om te bidden om een toekomstige partner.†Sint Anneke geef me een manneke†is dan de inhoud van hun gebed.

Beeld Sint Sebastiaan

Bovenaan het altaar prijkt het beeld van Sint Sebastiaan.†Het witgeverfde, mahoniehouten beeld is in†1743†geschonken aan het Sint-Sebastiaangilde door de toenmalige hoofdman Andries Otten.†Het is van de hand van beeldhouwer†Walther Pompeuit†Antwerpen.

Terug...

Communiebank

Het priesterkoor wordt aan de voorzijde afgesloten door een rijk gesneden, barokke, eiken communiebank, die dateert† uit het begin van 19de eeuw.†Hij bestaat uit zeven ajour-panelen tussen pilasters met voorstellingen van symbolen die te maken hebben met de Eucharistie. Van links naar rechts:

Paneel 1 communiebank

Paneel 1:†druiventrossen (verwijzend naar de wijn), de toonbroden uit de oude Joodse tempel van Jeruzalem en aren (verwijzend naar het brood).

Paneel 2 communiebank

Paneel 2:†(deurtje): de pelikaan die zijn jongen voedt met zijn eigen bloed, dat hij uit de borst pikt. (Dit is een oud zinnebeeld van Christus, die ons voedt met zijn Lichaam en Bloed). Op de pilaster staat een altaarschel, waarmee tijdens de H. Mis onder de consecratie wordt gerinkeld.

Paneel 3 communiebank

Paneel 3:†de H. Hostie tussen engelenkopjes. Op de pilaster zijn ampullen te zien, de kannetjes met water en wijn.

Paneel 5 communiebank Lam Gods

Paneel 5:†het Lam Gods op een boek met zeven zegels (uit het boek Openbaringen). Johannes vertelt hoe hij in een visioen het Lam Gods (=Jezus) zag zitten op een boek met zeven zegels. Omwille van onze zonden is Hij geofferd op het kruis. Hij zal op het einde der tijden het Laatste Oordeel vellen en de zegels van het boek verbreken.
Op de pilaster zien we nog een wierookvat uit de eredienst. Wierook branden doen we ter ere van God. We bewieroken dan ook de H. Hostie, omdat we geloven dat Jezus hierin werkelijk aanwezig is.

Paneel 4 communiebank miskelk

Paneel 4:† miskelk

Paneel 6 communiebank

Paneel 6†(deurtje): de Ark van het Verbond, symbool van Gods aanwezigheid bij het Joodse volk. Hierin bewaarde men de twee stenen tafelen, waarop God voor Mozes de tien geboden had geschreven. Dit was het eerste verbond van God met de mensen.
De Eucharistie is, naar de woorden van Jezus zelf, het nieuwe en altijddurende Verbond in zijn Bloed.

Paneel 7 communiebankl Willibrorduskerk Diessen

Paneel 7:†druiventrossen, een verwijzing naar de wijn van de Eucharistie, die het Bloed van Christus is.†
Terug...