Nederlandse bisschoppen laten 1,5 meter bij vieringen los

Met ingang van  zaterdag 25 september geldt de anderhalve-meterregel bij vieringen niet meer, mits er in het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd rekening met elkaar te houden bij het kiezen van een plaats en bij het lopen door de kerk. Bij mogelijke coronaklachten wordt verzocht thuis te blijven. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangs-bewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.


Vaccineren
Gevaccineerden en ongevaccineerden zijn welkom bij de vieringen, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij, net als de paus, bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op zich te laten vaccineren. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Dankbaarheid
De bisschoppen zijn dankbaar dat er weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen en dat er met de inzet van het protocol tot nu toe geen besmettingshaarden in de liturgie zijn geweest. Ze bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Klik hier voor de complete tekst over dit onderwerp van de bisschoppen.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.