Misintenties en privacy

Als u een misintentie aanmeldt bij het parochiesecretariaat of op donderdagochtend in de Petruskerk geeft u de parochie daarmee toestemming de naam van de overledene(n) te noemen tijdens de (zondagse) vieringen of te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Dat gebeurt niet als u nadrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op vermelding of publicatie.

Deze wijziging is een gevolg van de nieuwe wet op de privacy.