Mededeling

Namens de bisschop is er een belangrijke mededeling over de personele bezetting van onze parochie H. Norbertus en daar willen we graag uw aandacht voor vragen.

Ons pastoraal team  bestaat uit Steven Barberien als pastoor en diaken Gust Jansen en zij worden in hun taken geassisteerd door mevrouw Toos Maas. 

In overleg met het bisdom komt er een wijziging in het pastoraal team. Diaken Gust Jansen is sinds maart van vorig jaar uit roulatie en is al ’n tijdje hersteld van zijn burn-out.
Hij zal onze parochie per 1 maart a.s. verlaten om zich voor te bereiden op een pastorale benoeming in een andere parochie.

Als pastoraal werker en vanaf het jaar 2000 als diaken, was Gust Jansen vele jaren werkzaam in onze parochie en vooral in de voormalige Petrusparochie. Zo heeft hij heel wat mensen op belangrijke momenten gelovig gesteund. Wij zijn hem daar dankbaar voor en spreken namens allen onze waardering uit voor al het goede dat hij heeft gedaan. 

Gust wil geen afscheidsreceptie, want zo zei hij: ‘Ik ga niet verhuizen, maar blijf hier wonen en blijf graag mensen tegenkomen.’ Wij zullen deze wens uiteraard respecteren.

Gust en zijn echtgenote Corry blijven woonachtig in Hilvarenbeek. Wij wensen hun beiden en hun hele gezin alle goeds en een gezegende toekomst.