MEDEDELING EN GROET van en namens onze diaken

In ’t Bijbelboek Prediker lezen we: “Alles heeft z’n tijd…”
“Time-out” en “burn-out” worden er als zodanig niet genoemd.
Toch is ’t mij in ’t fusieproces van de parochie overkomen, raakte ik in mijn werken m’n drive kwijt, enigszins mezelf kwijt. 

Gelukkig was ik er op tijd bij, en nu moet ik wat tijd nemen om over enkele maanden weer de draad van mijn werk binnen onze Norbertusparochie te kunnen en mogen oppakken. Sint Augustinus – in wiens voetspoor ik leef – zegt: “De tijd ben jezelf!”

Het doet me goed dat ik die tijd krijg, en mede dankzij vele spontane reacties van velen van u, en dankzij de geboden vakkundige medische ondersteuning gaat het mij en mijn gezin gelukkig al wat beter. Gun me nog even de tijd om zó weer zo snel als mogelijk vol energie te midden van u allen te kunnen werken. Voor de komende tijd wens ik u allen ’n goede en zonnige vakantietijd!

Vrede en alle goeds!

Gust Jansen, diaken