Laetare-zondag

Zondag 14 maart 2021 is 'Laetare'-zondag. Dat is de vierde zondag van de vasten, de periode voor Pasen. We spreken ook wel over 'halfvasten': het midden van de veertigdagentijd. 

Wees blij
Het Latijnse woord laetare betekent: wees blij. Het is het eerste woord van het introïtus-gezang dat bij de eucharistieviering van deze zondag in de veertigdagentijd hoort. (Het introïtus-gezang wordt ten gehore gebracht als de priester binnenkomt.)


Jeruzalem
De tekst van de introïtus komt uit het boek Jesaja en betreft een profetie over de redding van Jeruzalem:

Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae (Jesaja. 66:10).
('Weest blij, [inwoners van] Jeruzalem. Komt tezamen, u allen die haar liefhebben. Verheugt u met blijdschap, u die in triestheid verkeerde, opdat u zult jubelen en u zich tot uw vertroosting zult verzadigen aan [haar] borsten').

Roze kazuivel
Op Laetare-zondag mogen de celebranten van de liturgie een roze kazuifel dragen. De symbolische betekenis van roze is: het glorievolle licht van de Verrijzenis schijnt al door het boetepaars (kleur van de vasten) heen.

Deze symboliek geldt ook voor de derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag): het sobere paars van de verwachting wordt al vermengd met het licht van Kerstmis.