Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018

Het jaar loopt ten einde en de laatste maandincasso vindt binnenkort plaats. Het bestuur van de Norbertusparochie wil iedereen hartelijk danken die dit jaar kerkbijdrage betaald heeft.

En wie nog vergeten is te betalen in 2018 kan dat alsnog doen op IBAN-bankrekeningnummer NL27RABO0122338685 o.v.v. uw naam en kerkbijdrage 2018.