Installatie pastoor Marc Massaer

Op zondag 11 augustus heeft deken Leendert Spijkers tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Willibrorduskerk Marc Massaer officieel geÔnstalleerd als nieuwe pastoor van de Norbertusparochie.

Getuige hiervan waren zijn ouders en andere familieleden, de waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek, Harrie Nuijten, vrienden en genodigden uit eerdere parochies van de pastoor, vertegenwoordigers van alle gildes in de gemeente en vele parochianen.

Misboekje installatieviering

Benoemingsbrief en eed van trouw
Aan het begin van de viering las de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Ad Vugs, de benoemingsbrief van bisschop De Korte voor.

Vervolgens sprak pastoor Massaer de eed van trouw aan de katholieke Kerk uit, waarna deken Spijkers hem in naam van de bisschop als pastoor van onze parochie bevestigde. Hiermee was het installatieritueel nog niet afgelopen

Wijdingsbeloften, tekens en geloofsbelijdenis
Aan het einde van de woorddienst nodigde deken Spijkers pastoor Massaer uit de beloften die hij had uitgesproken op de dag van zijn priesterwijding, te herhalen.

Daarna overhandigde hij hem de tekens die horen bij zijn functie: de sleutel van de kerk, het evangelieboek, de kelk en de hostieschaal en een brandende kaars. Met het zingen van de geloofsbelijdenis door pastoor en aanwezigen eindigde de officiŽle installatieplechtigheid.

Viering en dankwoord
Behalve pastoor Massaer en deken Spijkers ging Frank As, als (oud-)pastoor van Sint-Michielsgestel stagepastoor van Marc Massaer, mee voor in het Eucharistisch gebed. Deken Spijkers verzorgde de preek. Het Norbertuskoor luisterde de viering muzikaal op.

In zijn dankwoord ging pastoor Massaer o.a. nader in op de visie van paus Franciscus op de missie van een priester.
Na afloop eerden de gilden pastoor Massaer door hem de gildegroet te brengen. †

Dankwoord pastoor Massaer na afloop van zijn installatie

Receptie
Na de viering begaven de kerkgangers zich naar Hercules, waar gelegenheid was kennis te maken met de nieuwe pastoor en hem en zijn ouders te feliciteren met de benoeming.

De belangstelling daarvoor was groot. De rij wachtenden strekte zich uit tot de parkeerplaats van het partycentrum.

Foto's: Henk van Coolwijk en Janus Plasmans.

Kijk hier voor een fotoalbum van Henk van Coolwijk.
Klik hier voor een fotoalbum van Janus Plasmans

Gildevlaggen tijdens consecratie

Gildevlaggen tijdens consecratie

Gildegroet na afloop van de viering

Gildegroet na de viering

Aankomst bij Hercules

Aankomst bij Hercules