Henri Nouwen, 25 jaar geleden thuisgekomen

Pastoor Massaer preekte op 11/12 september o.a. over Henri Nouwen (1932 - 1996). Deze Nederlandse priester verruilde zijn wetenschappelijke carrière aan universiteiten in de VS voor een baan in een instelling voor mensen met een geestelijke beperking. Jezus navolgend stelde hij zijn leven in dienst van mensen in nood.
Nouwens bekendste boek is Eindelijk thuis Gedachten bij Rembrandts 'de terugkeer van de verloren zoon' (1991). 

Op 21 september 2021 is het precies 25 jaar geleden dat Henri Nouwen overleed. Hij was eindelijk thuis bij de Vader...
 

Eindelijk thuis
In Eindelijk thuis beschrijft Nouwen zijn onrust en worsteling met het leven aan de hand van Rembrandts schilderij
De verloren zoon, naar de gelijknamige parabel uit Lucas 15. Het is een van de laatste werken van de schilder, in zijn ouderdom een door het leven gelouterd mens.  

Nouwen kiest in Eindelijk thuis steeds een ander persepctief. Nu eens ziet hij zich als de verloren zoon, dan herkent hij in zichzelf de jaloerse en verongelijkte oudste zoon, die bij zijn vader bleef. Uiteindelijk gaat het hem erom het 'kinderlijke' van beide zoons af te leggen en zich te ontwikkelen tot zijn echte roeping: die van een barmhartige vader.  

Met ontzag sta ik op de plek waar Rembrandt mij heeft gebracht. Hij leidde mij van de knielende, verwonde jongste zoon naar de staande, over hem heen buigende vader; van de plek waar ik gezegend word naar de plek waar ik moet zegenen. Als ik naar mijn eigen, ouder wordende handen kijk, dan weet ik dat ze mij gegeven zijn om ze uit te strekken naar allen die lijden; om ze te laten rusten op de schouders van ieder die tot mij komt. Zo mag ik de zegen schenken die voortkomt uit de onmetelijke stilte van Gods liefde.
(Pagina 156, slotzinnen van het boek.)

Waardering
Henri Nouwens boeken spreken ons nog steeds aan. Wat maakt ze zo bijzonder? Dat is vooral door de kwetsbaarheid die de schrijver laat zien. Hij verhaalt van zijn worsteling en van de frustraties waarmee geloven gepaard gaat. Vaak spreekt hij over zijn falen als gelovige en navolger van Jezus Christus, een gevoel dat velen zullen herkennen. 
 

Henri Nouwen als predikant
Henri Nouwen is niet alleen een begenadigd schrijver, hij is ook een overtuigend spreker en predikant.

In de Crystal Cathedral in Los Angeles hield hij drie preken over het thema 'Het leven van de geliefde'.
We zijn meer dan wat we doen of wat we bezitten; meer dan hoe andere mensen ons zien. We zijn geliefde kinderen van God. Daaraan ontlenen we onze identiteit. 

YouTube-film met drie preken van Henri Nouwen

Magazine over Henri Nouwen
Bij gelegenheid van de 25ste sterfdag van Henri Nouwen is er een magazine met bijzondere verhalen over zijn leven en werk uitgebracht. Hij blijft van betekenis voor heel veel mensen.