Eindopbrengst collecte vasten

De opbrengst van de collecte bij gelegenheid van de vasten 2019, bestemd voor Sander Kesseler in Oeganda, is hoger dan het bericht hierover in de NorbertusBode vermeldt. Het bedrag is uitgekomen op € 3.511,70. 

Nogmaals dank aan alle gulle gevers.