Dankwoord installatieviering pastoor Marc Massaer

Met vreugde en dankbaarheid mag ik terugkijken op een stralende en prachtige zondag 11 augustus, de dag van mijn installatieviering in de Willibrorduskerk te Diessen.†

Bedankt Deken Leendert Spijkers, die een toepasselijke en mooie overweging hield.

Wat mooi dat er een delegatie van elk van de zeven gildes van onze parochie meewerkte aan deze viering met een plechtige intocht in de kerk en na de Mis een uittocht naar de Hercules, waar de receptie plaatsvond.

Het kerkbestuur, de lectoren, de kosters, de bloemsiergroep, het Norbertuskoor en iedereen die voor en achter de schermen de kerk heeft versierd, hartelijk dank voor deze geslaagde dag.†

Moge Gods zegen neerdalen over iedereen van onze H.-Norbertusparochie en mogen we met de hulp van de H. Maria bouwen aan een liefdevolle geloofsgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt en de vreugde van het geloof mag ervaren.

Pastoor Marc Massaer