Coronamaatregelen r.-k. kerk ongewijzigd

Het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft woensdag 13 januari laten weten dat verlenging van de lockdown tot en met 9 februari geen consequenties heeft voor de coronamaat-regelen die al in de r.-k. kerk gelden. 

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ (met de aanvullingen van 9 oktober 2020) blijft van kracht. Als het kabinet op korte termijn met nadere maatregelen komt, zoals invoering van een avondklok, dan  bekijken de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

Voor het volledige artikel op de website van het bisdom Den Bosch klik hier.