Brief Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen

In een brief roepen de Nederlandse bisschoppen katholieken op te gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. Na de coronacrisis moeten we niet terug naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.
Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politiek handelen nemen.

Brief Nederlandse bisschoppen n.a.v. de verkiezingen op 17 maart 2017