Brief bisschop De Korte over Kerkbalans 2021

De gevolgen van het coronavirus zijn groot, niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch.
Door de crisis staan ook de inkomsten van parochies erg onder druk. Collectes hebben minder opgebracht en er zijn extra kosten gemaakt om de vieringen digitaal doorgang te laten vinden. 

Daarom roept bisschop De Korte in bijgaand schrijven alle katholieken in het bisdom Den Bosch op om de Actie Kerkbalans 2021, die in januari van start gaat, extra te ondersteunen. 

Bij voorbaat dank!

Brief bisschop De Korte Actie Kerkbalans 2021