Bijeenkomsten Vrouw en geloof


De Werkgroep Oecumene†wil de ontmoeting tussen de Norbertusparochie en de Andreasgemeente bevorderen. In de gespreksgroep Vrouw en Geloof komen vrouwen uit beide geloofsgemeenschappen samen.

Samaritaanse vrouw
Op 11 januari stond dit verhaal uit Joh. 4 centraal. Bij een waterput ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw, die niet zoín beste reputatie heeft. Jezus kijkt niet op haar neer. Integendeel, tijdens het gesprek belooft hij haar in plaats van stilstaand water uit de put, levengevend stromend water uit een bron.
Die vrouw met een verleden wordt in de ontmoeting met Jezus een mens met toekomst.

Vertaalslag
Wat heeft dit verhaal ons nog te zeggen? Bij Vrouw en geloof maken we deze vertaalslag met behulp van verschillende werkvormen. Ook wij kunnen voor anderen levend water zijn. Net als Jezus grenzen van verschil in afkomst, cultuur en religie doorbreken en barricades opruimen die mensen voor zichzelf hebben opgeworpen.

Bij het begin van elke bijeenkomst zitten we in een kring rondom een kaars, een bloemstukje en enkele boeken. Vaak zijn er ook attributen die met het verhaal te maken hebben.
In dit geval een put met water en een waterkan.

Wilt u ook meedoen? Klik hier voor meer informatie over Vrouw en geloof.

Klik hier voor de overweging van dominee Annemarie Hagoort, ůůk over de Samaritaanse vrouw.