Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen

De bisschoppen hebben besloten in kerken met meer dan 300 reguliere zitplaatsen meer mensen toe te staan bij vieringen. Vanaf 29 april mag daar maximaal tien procent van de zitplaatsen bezet zijn. Meer versoepeling is nog niet mogelijk.
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen mogen maximaal 30 gelovigen  aanwezig zijn.

Het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ blijft voor alle r.-k. kerken  van kracht, want de kerk mag geen bron van besmetting worden. De bisschoppen danken de parochies voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming het protocol zorgvuldig na te leven.

Wat betekent dit voor onze kerken? 
In de Willibrorduskerk in Diessen blijft het aantal toegestane gelovigen bij een viering beperkt tot 30.

In de Petruskerk in Hilvarenbeek mogen 70 personen aanwezig zijn in de kerkbanken. Wilt u elke week de zondagsviering bijwonen, dan kunt u dat aangeven bij het parochiesecretariaat. Als u zich niet heeft aangemeld hoort u van de kosters in het kerkportaal of er nog ruimte is om de betreffende viering bij te wonen.