Bedankje pastoor Massaer bij afscheid vicevoorzitter Ad Vugs

In de laatste vergadering van het werkjaar 2020 / 2021 op 23 juni heeft het parochiebestuur afscheid genomen van Ad Vugs. Hij was aftredend en niet meer herkiesbaar conform artikel 24 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie.
Ad was vanaf de oprichting van de Norbertusparochie in 2012 vicevoorzitter en de laatste jaren ook waarnemend secretaris.

*Kijk hier voor de huidige samenstelling van het bestuur.
*Klik hier voor de huidige bestuursleden van PCI Caritasfonds.

Dankwoord pastoor Massaer
Eind juni heeft vicevoorzitter Ad Vugs in kleine kring afscheid genomen van het parochiebestuur van onze St.-Norbertusparochie.

Ruim 25 jaar is Ad actief geweest als parochiebestuurder, eerst in de St.-Josephparochie van de Haghorst en later in de nieuwe St.-Norbertusparochie. Nauwgezet, enorm gedreven en met een grote betrokkenheid bij vreugde en verdriet van mensen heeft Ad actief meegewerkt aan de opbouw van onze parochie. Voor de redactie van de NorbertusBode was hij het aanspreekpunt in het parochiebestuur.

Namens het parochiebestuur en onze gehele parochie wil ik Ad heel hartelijk danken voor alles wat hij gedaan heeft. Ik wens hem nog vele gezegende, mooie en gezonde jaren, tezamen met zijn vrouw Ria.

Pastoor Marc Massaer