Anderhalve meter en mondkapjes in de kerk weer verplicht

De bisschoppen vragen gelovigen opnieuw de anderhalve-meterregel in acht te nemen en een mondkapje te dragen, wanneer zij zich verplaatsen tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten. 
Daarnaast blijven de basisregels gelden wat betreft hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.


Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven repeteren/zingen in voldoende geventileerde ruimtes, met inachtneming van de anderhalve meter. 

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen zich te laten vaccineren. Tegelijk vragen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, respectvol met elkaar om te blijven gaan.

Dank je wel!
De bisschoppen zijn dankbaar voor de inzet van zoveel vrijwilligers die helpen de maatregelen te implementeren. Ze hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbaren in onze samenleving.