Actie Kerkbalans 2019


Geef voor je kerk
In de derde week van januari begint de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Het thema in 2019 is: ĎGeef voor je kerkí.
Uw bijdrage aan het werk in en om de Norbertusparochie is natuurlijk zeer welkom.

Bent u niet kerkelijk meelevend maar vindt u het wel belangrijk dat onze kerken in goede staat behouden blijven? Ook dan is deelname aan de Actie Kerkbalans iets voor u.

Intekenkaart
Iedereen die in de parochieadministratie is opgenomen als deelnemer aan Kerkbalans, ontvangt een dezer dagen een brief op naam met intekenkaart.

Wilt u als deelnemer geregistreerd worden? Dan kunt u dit kenbaar maken via de intekenkaart in de Hilverbode van 16 januari. U vindt de kaart ook in onze kerken en op de website.

Waarom geven aan Kerkbalans?
Een uitgebreider antwoord op deze vraag vindt u in het artikel in de Hilverbode, dat u hieronder kunt downloaden.†

Intekenkaart Actie Kerkbalans 2019

Hilverbode Actie Kerkbalans 2019