Aanscherping coronamaatregelen per 19 december

De lockdown van 19 september heeft de bisschoppen doen besluiten de maatregelen voor de r.-k. kerken aan te scherpen vanuit zorg voor de naasten en solidariteit met de samenleving.  

Bij publieke vieringen, enkel toegestaan vóór 17.00 uur, mogen nog slechts vijftig mensen, exclusief bedienaren, aanwezig zijn. Reserveren is verplicht via (013) 504 1215 of info@h-norbertus.nl). Parochianen die geen plek hebben kunnen reserveren, wordt verzocht via de lifestream mee te vieren.  


De kinderkerstviering van 16.00 uur in de Petruskerk is alleen online te volgen.
 

Bestaande maatregelen
Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meter, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zang
Toegestaan is voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Ze mogen met toestemming van de overheid ook 's avonds plaatsvinden. Voor alle andere vieringen geldt het aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Alle andere kerkelijke bijeenkomsten moeten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.  

Zie hier de volledige tekst van het besluit van de bisschoppen.

De bisschoppen hebben eerder opgeroepen, ondanks alle maatregelen, Kerstmis te vieren. Kijk hier voor hun oproep: Vier Kerstmis!