Pasen: nieuw leven!

 

Filmpje over de Goede week en Pasen

 

Wil je de tekst snel printen? Klik dan op de link hieronder. Als je tweezijdig afdrukt, heb je maar twee blaadjes nodig...

 

Printversie

Van boom tot muziekinstrument  Een verhaal

Er was eens een boom die Iedere lente vol bloemetjes zat.
’s Zomers droeg hij veel vruchten.
Nu was hij oud en ziek. Geen bloesem en geen vruchten meer… Dus moest hij worden omgekapt... De mensen begrepen dat wel maar in hun hart vonden ze het heel verdrietig. Eerst werden de kale takken afgezaagd en toen werd de boom omgehakt. Met een klap viel hij neer. Dood.

Vlak bij die boom woonde een kunstenaar. Jarenlang had hij van het uitzicht op de boom genoten. Hij kreeg een grote tak en een stuk van de stam mee naar huis. Na een tijdje sneed hij uit die tak een fluit voor zijn jongste dochter. En uit de stam bouwde hij een viool voor zichzelf.


Kort daarna speelden ze samen, de kunstenaar op zijn viool en zijn dochtertje op haar fluit. Plotseling moest hij aan die oude, omgehakte boom denken. Hij hield op met spelen en zei tegen zijn dochtertje: “Lief kind, ik ga iets op de viool zetten.” En in sierlijke letters schreef hij erop: Nu ik gestorven ben, zing ik. En met kleine letters graveerde hij datzelfde op haar fluit: Nu ik gestorven ben, zing ik

 

 

De boom is dood maar als viool en fluit leeft hij verder. Ze zijn van hout, net als de boom, maar ze lijken niet meer op de boom. En ze kunnen zingen. Dat is toch prachtig! Wat dood lijkt, is niet altijd dood. Het komt (in een andere vorm) weer tot leven. Kijk maar eens naar de natuur in de lente… 

 

Lente  Een gebedje

 

Aan de bomen komt weer blad
en de bloemen krijgen kleur
en de vogels zingen
weer hun hoogste lied.
God laat langzaam
lente komen.
 

 

 

Alles gaat opnieuw
geboren worden.
In wat dood leek,
komt weer leven.
Alleluja!
God zij dank.
Amen.
 

 

Het verhaal van Maria Magdalena  Stukje uit de Bijbel (1)

Op vrijdag sterft Jezus aan het kruis. Zijn vrienden leggen Hem in een graf in de rotsen en rollen een steen voor de ingang.
(Maria Magdalena: ze heet Maria en ze is afkomstig uit het dorpje Magdala.)

Op de zondag erna, het is nog donker, gaat Maria Magdalena naar het graf. Ze schrikt: de steen is weggerold! Snel holt ze naar de leerlingen: ”Ze hebben Jezus uit het graf gehaald en ik weet niet waar Hij nu is!“ Petrus en Johannes geloven haar niet. Als ze bij het graf komen, zien ze dat Maria gelijk heeft: Jezus is er niet meer!

De leerlingen gaan naar huis en Maria blijft alleen bij het graf achter. Ze huilt, zo verdrietig is ze... Plotseling ziet ze een man. Het is Jezus, maar Maria herkent hem niet. Hij vraagt: “Vrouw, waarom huil je. Wie zoek je?” Ze denkt dat het de tuinman is en zegt: “Heer, als u Jezus hebt weggebracht, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd.” Jezus antwoordt niet maar zegt alleen haar naam: “Maria!” En dan weet ze: die man daar is geen tuinman, dat is Jezus! Ze herkent Hem aan zijn stem. Jezus zegt: “Je mag me niet vasthouden. Vertel maar aan mijn leerlingen dat ik naar mijn Vader ga, naar God.”
Maria loopt vlug naar de leerlingen om het te vertellen.

 

Het verhaal van de Emmaüsgangers  Sukje uit de Bijbel (2)

Twee vrienden van Jezus lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze spreken over de dood van Jezus en het verdwijnen van zijn lichaam. Er komt een man op hen toe, die met hen meeloopt. Het is Jezus, maar ze herkennen hem niet.

Jezus vraagt: “Waar praten jullie eigenlijk over?” Daarop zegt een van de mannen: “Ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? Drie dagen geleden hebben ze Jezus uit Nazareth gedood. Hij heeft veel wonderen gedaan. Wij dachten dat hij de redder van Israël was, dat hij de Romeinen zou wegjagen. Vrouwen die bij het graf zijn geweest, vertellen dat zijn lichaam weg is. Engelen hebben gezegd dat hij weer leeft.”

Jezus legt aan de mannen uit: er staat gewoon in de Bijbel wat er met de Messias, de redder van Israël, gebeurt. Hij moest lijden en sterven. Daarna zou hij opstaan uit het graf. Ook dan merken de leerlingen niet dat Jezus met hen praat.

Als ze in Emmaüs zijn, nodigen de mannen Jezus uit voor de maaltijd. Pas als Hij het brood zegent en breekt, zien ze wie er bij hen aan tafel zit. Meteen daarna verdwijnt Jezus uit hun ogen. De twee gaan onmiddellijk terug naar Jeruzalem om aan de leerlingen te vertellen wat ze hebben meegemaakt.

Maria Magdalena en de Emmaüsgangers ontmoeten Jezus, nadat Hij uit de dood is opgestaan. Ze zien niet meteen wie Hij is want Jezus ziet er anders uit. Net als de boom heeft hij een nieuw, ander leven gekregen. Als wij dood zijn, geeft Jezus ook ons een nieuw leven.

Net als Maria en de Emmaüsgangers kun jij Jezus ontmoeten, elke dag zelfs. Als je tegen hem praat (=bidt), komt hij in je hart en ben je met Hem verbonden. Dat is fijn als je verdrietig of, gewoon, als je blij bent. Eigenlijk altijd!

 

Van rups tot vlinder  Knutselwerkje

Weet je dat een rups ook een tweede leven heeft? Van rups ontwikkelt hij zich tot een prachtige vlinder. Hoe dat gaat, zie je als je dit knutselwerkje maakt.

Hoe maak je van een rups een vlinder?

Vlinder

Bronvermelding
*Van boom tot muziekinstrument, naar Cees Remmers, Asjeblieft en dank U wel, pag. 28.
*Lente, uit Cees Remmers, Asjeblieft en dank U wel, pag. 29.
*Verhaal van Maria Magdalena, naar Johannes, hoofdstuk 20.
*Verhaal van de Emmaüsgangers, naar Lucas, hoofdstuk 24.
*Knutselwerkje : Stichting Kinder- & jeugdwerk Samuel