Zegening kruis en haan torenspits

Op donderdag 22 oktober lag het werk aan de torenspits even stil.
De pastores Steven Barberien, Cees Remmers en Gust Jansen zegenden en bewierookten het gerestaureerde torenkruis en de torenhaan. In een korte viering bij de werkplek aan de voet van de toren en in aanwezigheid van werkers en toehoorders sloten zij af met dit gebed:

God wij danken U voor dit moment
waarop het kruis terug in ons midden is
en morgen op de toren wordt gezet.
Zegen allen die hier komen om te vieren,
allen die hier wonen,
maar vooral hen
die hier aan het werk zijn.
Bescherm hen tegen alle gevaren
en laat hen dankbaar zijn
voor het werk van hun handen.
Dat vragen wij U
in naam van Jezus,
gekruisigd en verrezen.
Amen.

ruiswijding_221015_pastores2