Vrijwilligersavond Norbertusparochie

Wat begon als een stralende, zwoele zomerdag eindigde in een apotheose van bliksem, donder en regen. Dat kon de pret voor de 300 vrijwilligers echter niet drukken. Van alle kanten waren ze samengestroomd onder het tentdak in de pastorietuin.

Ondanks het weer was het een prachtige, onvergetelijke avond. Bier en wijn vloeiden rijkelijk, de grote schalen met voortreffelijke hapjes smaakten en er werd volop Ďgebuurtí, gelachen en gezongen.
Het Norbertuslied zongen alle aanwezigen uit volle borst mee.

Toen bekendgemaakt werd dat Jan Craninckx vrijwilliger van het jaar geworden was, getuigde het applaus van de breed gedragen erkenning: zijn inzet en betrokkenheid mochten beloond worden. Als dank ontving hij een prachtige, door Louis de Groot gemaakte schaal.

De vele, welgemeende complimenten zijn voor de werkgroep Ďvrijwilligersavondí een aanmoediging er volgend jaar weer de schouders onder te zetten. Want we zijn het er met zijn allen over eens dat deze bijzonder geslaagde avond voor herhaling vatbaar is! Vrijwilligers zijn de levende stenen van onze kerk, en het cement dat deze levende stenen bij elkaar houdt, is de ontmoeting. Ontmoeting met Hem onder het dak van God ťn met elkaar onder het tentzeil in de prachtige, sfeervolle pastorietuin.

Dankjewel allemaal, dat jullie dit mogelijk maken; dankjewel allemaal dat jullie erbij waren!

Pastoor Steven Barberien

Jan Craninckx vrijwilliger 2015 Norbertusparochie

vrijwilligersoorkonde van de hand van Louis de Groot