Verslag Parochieberaad 25 november 2015

Het eerste parochieberaad nieuwe stijl in de Norbertusparochie was op woensdag 25 november om 19.30 uur in de Petruskerk.†
Het aangepaste verslag treft u bij de link onder aan deze bladzijde.

(Per abuis is in het eerder geplaatst bericht over het parochieberaad(25-1-2015)de bijdrage van pastor Gust Jansen niet opgenomen. In de link hieronder treft het complete verslag, wat u ook kunt downloaden)


De agenda van deze avond:

1. Mededelingen

van het kerkbestuur:

van het pastoraal team:

van de Venerabele Gilde:

2. Pauze met koffie/thee en inventarisatie van eventuele vragen.

3. Behandeling per thema van de gestelde vragen in kleine groepjes

Verslag parochievergadering 25 november 2015