Oecumenisch avondgebed 2019


* Woensdag 23 januari, 19.30 uur Ė 20.15 uur
* Andreaskerk aan de Vrijthof

In de Week van gebed voor de eenheid van de christenen†is er een oecumenisch avondgebed in de Andreaskerk. We hebben christenen uit verschillende windstreken uitgenodigd om samen te komen. We zullen ieder in de eigen taal hetzelfde Bijbelgedeelte lezen en ieder mag in het Nederlands of in de eigen taal een gebed uitspreken en een lied zingen.†We zitten in de kerk, in een kring.


Romeinen 12: 1 Ė 10
Het Bijbelgedeelte dat we samen lezen, is Romeinen 12: 1 - 10.
Als u dat wilt, mag u een gebed uitspreken of een lied zingen. Misschien kunnen we het samen zingen.

We hopen op deze manier een nieuwe invulling te geven aan het gebed voor de eenheid van de christenen. De avond staat open voor iedereen.

Van harte welkom!