Islam en christendom: boekbespreking


In het boek No God but one: Allah or Jesus? bespreekt de tot het christendom bekeerde moslim Nabeel Qureshi de verschillen tussen christendom en islam.

Pastoor Barberien wijdt er een boekbespreking aan.†