Inspiratie-Avonden in 2015

De werkgroep ĎOp Wegí organiseert in 2015 enkele Inspiratie-Avonden. Met het programma willen we mensen uit de hele parochie met elkaar verbinden, inspireren ťn bemoedigen.

Op woensdag 18 maart a.s., midden in de veertigdagentijd, komt Thijs Caspers ons laten proeven van wat Ďgoed samenlevení betekent.

Thijs Caspers (1980) is theoloog en als beleids- en identiteitsmedewerker verbonden aan het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties. Het VKMO is een actief knooppunt van katholieke organisaties, dat zich ten doel stelt de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving.
Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden, zijn voor hem belangrijke inspiratiebronnen.

Programma:

19:30 uur koffie en thee in de grote zaal van Elckerlyc, Hilvarenbeek;
20:00 uur opening en korte schets van het doel van de avond;
20:10 uur Thijs Caspers: enkele kerngedachten uit de Katholieke Sociale Leer;
21:00 uur pauze;
21:15 uur in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en opdrachten;
22:00 uur plenaire afronding, terugkoppeling en afsluiting

Kosten deelname
Bij het verlaten van de zaal wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten voor de inleider, het gebruik van de accommodatie en koffie/thee te dekken.

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met:

Jos van Bussel jos.vanbussel@outlook.com 06 5321 0579
Henk van der Loo hvanderloo@kpnplanet.nl (013) 505 65 25
Luc Marres lucasmarres@hotmail.com (013) 505 30 33
Parochiecentrum info@h-norbertus.nl (013) 504 12 15

Volgende Inspiratie-Avonden