Boekbespreking over 'De apostel Paulus'

Pastoor Steven Barberien schreef een recensie bij het boek 
De apostel Paulus van Benoit Standaert.

Het boek
De auteur neemt ons mee op weg door de brieven van Paulus. Hij plaatst ze in hun context en legt uitvoerig uit hoe ze zijn opgebouwd. Zo krijgen we een beter beeld van wat Paulus beoogt in zijn schrijven. Tot de dag van vandaag wekken die brieven in het hart van de lezers geloof, hoop en liefde op.

Lees hierover meer via deze link