Boekbespreking: Joseph Ratzinger-BenoÓt XVI

Paus Franciscus schreef het voorwoord bij deze uitgave, een verzameling teksten†over het thema 'priesterschap' van de hand van Jozef Ratzinger, paus Benedictus XVI. Hij maakt daarin duidelijk hoezeer hij de emeritus paus bewondert.
Pastoor Barberien wijdt er een boekbespreking aan.