Bezinningsdag over het jubeljaar 2025

Plaats: Koetshuis van de pastorie in Diessen;
Datum:  zaterdag 22 jun 2024;
Opening: 10.30 uur;
Sluiting: 15.30 - 16.00 uur.

Programma in het kort
10.30: bijeenkomst in het Koetshuis met rozenkransgebed;
11.00:  H. Mis;
12.00 uur: lunch in De Eenhoorn;
13.00 uur: lezing door pastoor Massaer over het jubeljaar 2025.

Voor een uitgebreid programma klik hier.

Tijdens de lezing haalt pastoor Massaer teksten aan van Vassula Rydén. Wie is zij?

Vassula Rydén
Vassula Rydén, een Griekse zieneres en schrijfster, is in 1942 te Caïro geboren en is lid van de Grieks-orthodoxe Kerk. God heeft zich in 1985 onverwachts aan haar geopenbaard, het begin van een mystieke communicatie tot op de dag van vandaag.

Hoewel ze nooit catechese of theologische vorming had ont-vangen, onthulde God haar zijn woorden van Wijsheid, die zij moest doorgeven, opdat de mensen Gods wil zouden kennen. Hij zei eens tegen haar: "Ik heb je gekozen als een onbe-schreven doek om het uitsluitend met Mijn Werk te vullen, dat Ik zal noemen Waar Leven in God.” (True life in God, 1987)

Wereldwijde boodschap
De goddelijke boodschappen van Waar Leven in God zijn een dringende oproep om ons leven te beteren door bekering: vrede sluiten met God; verzoening, liefde en eenheid tussen/onder de mensen. In 1986 voorspelde God aan Vassula dat zijn boodschap, met zijn hulp, over de hele wereld zou gaan en dat is gebeurd. Sinds 1988 is Vassula in meer dan 85 landen uitgenodigd. Vrijwilligers hebben haar boeken tot nu toe in ruim 40 talen vertaald.

Diverse theologen en priesters hebben de boodschappen bestudeerd. Ze beschouwen deze als in lijn met de Heilige Schrift en de traditie van de Kerk. In hun boeken hebben ze de authenticiteit en de goddelijke oorsprong van de boodschappen bevestigd. Verder zeiden ze er een beter inzicht in de Schrift en in de essentie van God door te hebben gekregen.

Uitwerking van de boodschappen
Hoewel de Congregatie van de geloofsleer van het Vaticaan de boodschappen aan Vassula Rydén niet als bovennatuurlijk heeft erkend wegens enkele tegenstrijdigheden, hebben ze wel blijvende bekeringen voortgebracht. Wereldwijd hebben mensen verhalen gedeeld over hoe hun levens erdoor zijn veranderd.

Beth Myriam
Vassula heeft ook Onze-Lieve-Vrouw in een visioen ontmoet. Maria vroeg haar de noodlijdenden te helpen en de armen te voeden, want geestelijk voedsel alleen was niet voldoende. Sindsdien hebben mensen die werden geraakt door de boodschappen, vele Beth Myriam-huizen (Huis van Maria) opgericht. Sommige geven ook onderwijs aan kinderen.

Publicaties
*Vassula Rydén, Het ware leven in God (True Life in God), twaalf boeken met boodschappen die zij rechtstreeks van God zegt te hebben ontvangen.
* Heaven Is Real, But So Is Hell (De hemel bestaat echt, maar dat geldt ook voor de hel), 2013;
*Jacques Neirinck, Het raadsel Vassula in directe verbinding met God, 2001.
* Video van Vassula Rydén