Artikel van journaliste Kim Spanjers in het Brabants Dagblad


Afgelopen week is er een artikel over mij verschenen in het BD. Op enkele citaten hieruit wil ik graag reageren.

– `mensen uitmaakt voor duivelskind.`
Dit zijn geen woorden die ik in de mond heb genomen.

–`Een populair zangkoor heeft hij al weggejaagd.`
Het koor Luciani heeft de vrijheid gekregen op de laatste zaterdagavond in de maand vieringen te verzorgen maar is daar eigener beweging mee gestopt. Het koor kon het vuur niet meer brandend houden, zoals men zelf aangaf.

– ` publiekelijk negatief spreken over paus en bisschop.`
In geen enkele preek noch in enig parochiebericht in de St.-Norbertusparochie heb ik ooit één verkeerd woord over paus en bisschoppen gesproken. Zie daarvoor de website van de St.-Norbertusparochie.

– `Inmiddels heeft de pastoor ervoor gezorgd dat alle 25 werkgroepen inactief zijn.`
Dit klopt niet. Er zijn geen 25 werkgroepen gestopt, wel 25 leden van Luciani. Ook de Caritasgroep `Van harte` is gestopt maar dit hing samen met de coronatijd. Daarna was er te weinig animo bij de leden zelf voor het heropstarten van de werkgroep

– `Wij willen een viering met onze eigen liturgie, die past bij de tijd. Hij houdt daar geen rekening mee.`
Vreemde uitspraak want het koor Luciani kreeg de ruimte om zijn eigen vieringen vorm te geven en met eigen teksten te vullen, daar waar dit in de liturgie mogelijk is. Er zijn nu eenmaal teksten die vastliggen in de katholieke liturgie, wat het bisdom heeft bevestigd.

– `Ook zijn enkele kosters van de kerk in Beneden-Leeuwen na tientallen jaren opgestapt.`
Dit is niet juist. Er zijn geen kosters gestopt in Beneden-Leeuwen omwille van de regeltjes. Wel is er een aantal kosters gestopt vanwege hun hoge leeftijd. Die hebben daarna het stokje doorgegeven aan andere, jongere kosters.

Ten zeerste betreur ik het dat een verslaggeefster van het BD op basis van uitlatingen van enkele paro-chianen zo’n negatief artikel heeft geschreven over onze mooie parochie, waarin zo vele bekwame en goede vrijwilligers op allerlei terreinen actief zijn. Een parochie met mooie liturgische vieringen, muzi-kaal opgeluisterd door enkele prima koren.

Ik voel mij als persoon aangetast in mijn goede naam en in mijn privacy. Bovenstaande citaten zijn daar een voorbeeld van. Ook de suggestie dat ik nazisympathieën of veelvuldige woede-uitbarstingen heb, heeft mij beschadigd. In die kwalificaties herken ik mij niet. Ook mensen die mij beter kennen, kunnen zich in dit beeld niet vinden. Het appje met het hakenkruis in de krant komt niet van mij en is duidelijk gefotoshopt.

Met de inzet van alle mensen van goede wil, wil ik in onze Sint-Norbertusparochie op een positieve manier het geloof samen verder verdiepen en vieren, opdat Gods liefde in de harten van de mensen mag groeien om de komst van Gods koninkrijk hier op aarde te bevorderen.

Pastoor Marc Massaer