Over een vrouw die gestenigd moet worden

Wie heeft er nog nooit iets fout gedaan?
(een verhaal naar Johannes 8,1-11)

Jezus is in Jeruzalem. Daar vertelt Hij elke dag over Gods liefde en de Nieuwe Wereld aan de mensen in de tempel 

Op een dag duwen een paar mannen een vrouw ruw richting Jezus. “Meester,” zeggen ze verontwaardigd, “deze vrouw heeft haar man veel verdriet gedaan door weg te lopen met een andere man. Gelukkig zegt de wet dat we zulke vrouwen met stenen dood mogen gooien. Bent U het eens met die wet?”
De mannen hopen dat Jezus iets zal zeggen wat door de wet verboden is. Maar Jezus zegt niets. Hij buigt zich voorover en begint in het zand te schrijven.

De klikspanen geven het niet op en vragen het nog een keer. Jezus gaat rechtop zitten en kijkt de mannen aan. “De man die in zijn leven nog nooit iets fout gedaan heeft, mag de eerste steen naar deze vrouw gooien.” Dan buigt Hij zich weer voorover en schrijft verder.
De mannen kijken elkaar aan. Nog nooit iets fout gedaan? Tja, dat kan eigenlijk niemand van hen zeggen. Zelfs nu doen ze eigenlijk iets fout, want ze hadden ook de man met wie deze vrouw was weggelopen, mee moeten nemen. Eén voor één sluipen ze stilletjes weg.

Jezus blijft alleen achter met de vrouw. Hij zegt tegen haar: “Mevrouw, waar zijn al die mannen gebleven? Heeft niemand een steen gegooid?” Ze schudt haar hoofd en zegt: “Nee, niemand Heer.” Dan zegt Jezus tegen haar: “Ook Ik vind niet dat Ik stenen moet gooien. Ga naar huis en doe het nooit meer.”

Wat betekent dit verhaal?
Jezus zegt: “Wie zelf nog nooit iets verkeerds gedaan heeft, mag een steen gooien naar die vrouw.” De mensen kijken elkaar aan… Dat is me ook wat! Iedereen maakt wel eens fouten, maar van een ander zeg je al heel gemakkelijk: “Jij doet dit fout en dat verkeerd”.
Jezus leert ons te kijken naar wat we zelf verkeerd doen. Met jezelf heb je wel medelijden, naar jezelf gooi je niet zomaar stenen. Doe dat dan ook niet als een ander fouten maakt.

Jezus straft de vrouw ook niet. Hij geeft haar een nieuwe kans! Als we dat ook doen, laten we zien dat we op Jezus willen lijken. Zo laten we voelen en merken dat ons hart niet van steen is.

 

Verhaal: Een akker vol met onkruid

Bron
Naar De Goede Herder, voor de vijfde zondag van de Vasten, jaar C