Verliezen en terugvinden...

Heb je ooit wel eens iets verloren? Iets heel bijzonders waar je enorm aan gehecht bent? Als je dat verliest, kun je daar heel verdrietig om zijn. Je voelt het gemis…

Dat verdriet en gemis kan nog veel groter zijn, als het niet gaat om iets of iemand die je verloren hebt. Als er iemand sterft die je goed hebt gekend en die je graag zag, dan heb je enorm veel verdriet.

Daarom staan we elk jaar op 1 en 2 november stil bij het gemis van mensen die gestorven zijn. Allerheiligen en Allerzielen geven ons ruimte en tijd om samen te gedenken en te herinneren.

Maar deze twee dagen proberen ons ook hoop te geven. Want als je iets terugvindt wat je kwijt was, ben je dan niet ontzettend blij? Stel nu dat je iemand die je verloren hebt, terug kan vinden, geeft dat geen hoop?

Allerheiligen en Allerzielen laten ons niet alleen denken aan wie we missen maar geven ook hoop. Want ooit zien we hen weer! Ooit in de hemel, in Gods huis, komen we elkaar weer tegen, vinden we elkaar terug.

 

 

                Verdriet en vreugde

                           verliezen en terugvinden

                                       Allerzielen en Allerheiligen

                                                  ze horen samen…