Tweede zondag van de advent: de kerstboom

Met Kerstmis zetten de meeste mensen wel een kerstboom in huis: een spar, een dennenboom of een kunstboom. Hoe is dat gebruik ontstaan?

In de winter een boom in huis plaatsen, is al heel oud. Het komt uit de tijd dat onze voorouders, de Germanen, Jezus nog niet kenden. Hartje winter, als bijna alles in de natuur dood was, haalden ze hout dat nog groen was, hun huis binnen. En dat doen wij nog steeds…

Het is een christelijk gebruik een boom met lichtjes en ballen te versieren. Waar komt dit vandaan?

De boom van Adam en Eva
In de middeleeuwen konden veel mensen niet lezen of schrijven. Daarom werden er in de kerken toneelstukjes opgevoerd. Dan konden de mensen de verhalen uit de Bijbel zien. Rond Pasen was dat bijvoorbeeld een passiespel over het lijden en sterven van Jezus. Zulke passiespelen worden nu nog gehouden. Denk maar aan The Passion op tv.

Rond Kerstmis was er een toneelstukje over Adam en Eva, die in het paradijs woonden. De mensen zetten in de kerk een boom neer. Die moest de boom van goed en kwaad voorstellen. Ze hingen er appeltjes in. Dat waren de vruchten waarvan God had gezegd: “Adam en Eva, denk erom, daarvan mogen jullie niet eten!” Omdat het vaak donker was in de kerk, werden er kaarsjes op de takken van de boom gezet. De spelers eronder stonden dan in het licht. En ja hoor, de kaarsjes zijn onze kerstlichtjes geworden en de appeltjes onze kerstballen... 

Adam en Eva en de slang

Jezus en Maria, de nieuwe Adam en Eva
Wat heeft het verhaal van Adam en Eva in het paradijs nou met Kerstmis te maken???
Adam was de eerste zondaar want hij had toch van de appeltjes gegeten. God straft Adam en Eva daarvoor. Ze moeten weg uit het paradijs, de plaats waar ze eerst zo gelukkig waren!

Jezus Christus wordt ook wel de nieuwe Adam genoemd, want Hij redt de mensen van de zonde die met Adam begonnen is. Door Jezus wordt het voor de mensen mogelijk weer in het paradijs te komen, in de hemel. Jezus herstelt de vrede tussen God en mens. Daarom gaan veel kerstliedjes juist over die vrede.

Maria is dan de nieuwe Eva. Als eerste vrouw is Eva de moeder van de hele mensheid. Net als Eva is ook Maria de moeder van alle mensen want als moeder van Jezus is ze ook de Moeder van de Kerk, van alle mensen.

 

    Het verhaal van Adam en Eva vertelt dus hoe de zonde, het ongeluk én de dood in de wereld       kwamen.

    Het verhaal van Kerstmis vertelt dat Jezus mens is geworden om de mensen te redden uit de       dood en de zonde. Hij maakt de mensen weer gelukkig!

 

Hoe oud is onze kerstboom?
Het plaatsen van de kerstboom is in onze streken nog niet zo oud. Het werd pas populair na de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918).

Vóór die tijd hadden de mensen al wel een kerststalletje in huis.