Palmpasen: Jezus komt naar Jeruzalem voor het paasfeest

Een paar dagen voor het paasfeest ging Jezus naar Jeruzalem. Dicht bij de stad gekomen stuurde Hij twee leerlingen vooruit. "Ga naar dat dorp. Daar zullen jullie een ezelsveulen zien waarop nog niemand gereden heeft. Maak het los en breng het naar Mij." De twee gingen naar het dorp, legden hun kleren over de ezel en brachten het veulen bij Jezus. 

Op het ezeltje reed Jezus naar Jeruzalem. Het was er heel druk. Van alle kanten kwamen de mensen naar de hoofdstad om daar het paasfeest te vieren. "Daar heb je Hem!" riepen de mensen tegen elkaar. "Daar komt Hij aan, die man uit Nazareth, over wie ze zo vaak praten. Hij wordt onze nieuwe koning!"

De mensen legden jassen op de grond als een mooie rode loper. ‘Hosanna’, riepen ze. ‘Hoera voor Jezus, onze koning!’ Ze waren blij dat Jezus in de hoofdstad kwam. Ze hadden al zo lang gewacht. Nu zou het gaan beginnen: zijn rijk van vrede. Ze zwaaiden met groene takken, die ze van de bomen hadden afgebroken. Ze juichten voor Jezus: "Hosanna, Hij die vrede brengt in de Naam van de Heer."

 

Wat betekent dit verhaal?
Op Pakmzondag is er van alles te beleven in de kerk. Je trekt de kerk binnen met je palmpaasstok. Aan het begin van de viering krijg je een palmtakje.
Dan wordt het evangelie gelezen over Jezus die binnentrok in Jeruzalem. Wat waren de mensen blij en enthousiast! Ze juichten Hem toe als een bijzondere koning. Niet z'n koning zoals wij die kennen, zo een die in een dure auto rijdt. Nee, kijk maar, Hij rijdt op een ezeltje... Niet hoog op een paard. Een koning en een ezel, dat past niet. Maar Jezus vond van wel: "Ik wil niet zo’n koning zijn als Koning Herodes of Keizer Augustus met hun pracht en praal. Ik rijd eenvoudig op een ezel, als een koning van vrede, gekomen voor kleine mensen." Zo reed Jezus Jeruzalem binnen.​

De mensen hadden geen vlaggen om Jezus toe te zwaaien. Ook geen mooie tapijten waarover Hij zou kunnen lopen. Geen nood: ze juichten Hem toe met palmtakken in de hand en legden hun mantels op straat. Ze riepen luid: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!” Jezus is de Koning die van God komt.

Dàt vieren wij vandaag. Als je Jezus wilt eren, zijn eenvoudige dingen al voldoende. Vooral een eenvoudig en nederig hart. 

Het palmtakje kun je thuis bij het kruisbeeld hangen. Zo verwelkom je Jezus als Koning van jullie huisgezin.

 

Gebedje
Jezus, ik ben blij dat U bij mij komt.
Wees mijn Koning:
U mag heersen in mijn hart.
Uw wil is de mijne.


 

De intocht in Jeruzalem in plaatjes
Heb je het evangelieverhaal bovenaan deze pagina goed gelezen? Dan is de plaatjespuzzel die je hieronder kunt downloaden, niet moeilijk meer. 

1. Zoek de juiste volgorde van de letters en nummer de tekeningen van 1 tot 8. Zet de nummers in de rondjes.

2. Bij elke tekening staat een letter. Schrijf de letters op. Als de nummervolgorde goed is, vind je de naam van de profeet die deze gebeurtenis voorspeld heeft. Die profeet is ………………………..

De intocht in Jeruzalem in plaatjes