Kerstverhaal: Het geschenk voor het kind

Irenus, de zoon van koning Baltasar, gaat zijn vader achterna, als die de ster naar Bethlehem volgt. Ook Irenus wil de pasgeboren Koning geschenken geven. Maar... als hij bij de kerststal aankomt, staat hij met lege handen... In het verhaal kun je lezen wat er met zijn geschenken is gebeurd.