Jezus zegt: "Mijn vrede geef ik jullie."

Jezus heeft zijn leerlingen verteld dat Hij bij hen weg zal gaan.
Ik kom weer terug”, zegt Jezus dan. Maar Hij moet het een paar keer tegen de leerlingen zeggen, ze horen het niet. Ze zijn verdrietig, dat ziet Jezus wel.

Jezus zegt: “Luister naar wat Ik gezegd heb. Jullie houden toch van Mij? Ik ga naar de Vader, daar mogen jullie blij om zijn. En Ik kom terug. Maar Ik zal ook bij jullie blijven door mijn woorden. Alles wat Ik gezegd heb, is voor jullie.”


De leerlingen knikken, maar Jezus ziet dat ze niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Jezus zegt: “Mijn Vader, naar Wie Ik toe ga, zal jullie een helper sturen. Dat is de heilige Geest. Jullie hoeven het niet alleen te doen. De heilige Geest zal zorgen dat jullie het begrijpen. Ik zal er nog gewoon zijn, ook al ben Ik er niet meer als mens.”

Nu kijken de leerlingen Jezus nog vreemder aan. Wat zegt Hij toch een moeilijke dingen! "Ik geef jullie ook mijn vrede”, zegt Jezus. "Het is een cadeau aan jullie. Het is niet de vrede zoals in de gewone wereld. Het is vrede die je in je hart meedraagt. Die helpt jullie om goed te zijn voor andere mensen. Die helpt jullie om niet bang, maar juist moedig te zijn. Die vrede is voor altijd! Zo kunnen jullie blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, en erop vertrouwen dat Ik terugkom.”

 

Wat betekent dit evangelie? 
We doen graag iets voor mensen van wie we houden. Je doet bijvoorbeeld een booschap voor je moeder, ook al ben je net lekker aan het spelen.
Zo is het ook met Jezus. Vandaag zegt Jezus ons in het evangelie: “Als je van Mij houdt, dan doe je ook wat Ik vraag!”

Dit is niet zo gemakkelijk. Daarom krijgen we van Jezus een Helper: de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we zijn komst.
Je kunt Hem niet zien en tóch kun je Hem ook weer wel zien.
Hoe dan? Kijk maar eens naar mensen die veel van Jezus houden. Zij zijn blij en gelukkig en vertellen anderen vol vuur over God.
Zo zie je de Heilige Geest die in hen woont en hen helpt.

 

De vruchten van de H. Geest
Zie je de vruchten in de boom hiernaast? Dat zijn geschenken van de Heilige Geest.

Het zijn eigenschappen die jou gelukkig maken en waarmee je ook mensen in je omgeving gelukkig kunt maken.

Geduld Blijheid Liefde
Vriendelijkheid Goedheid Zelfbeheersing
Zachtheid Geloof Vrede

 

 

Wat is dat, vrede?
Vandaag gaat het ook over vrede. Wat zou Jezus bedoelen met de vrede van de gewone wereld? Wat betekent ‘vrede’ voor jou? 

Als je niet meer bang of ongerust bent, heb je vrede in je hart. Dat is de vrede van Jezus. Mensen die dichtbij Jezus leven, kunnen zelfs vrede in hun hart ervaren als ze ziek in bed liggen of in de gevan-genis zitten. Denk aan de heilige Titus Brandsma.
Vrede is een van de gaven van de Heilige Geest. Als Jezus' vrede in je hart woont, kun je gemakkelijker anderen helpen. Daarmee geef je de vrede door en maak je andere mensen gelukkig. 

Gebed
Heer Jezus,
breng ons Uw vrede,
breng vrede in ons hart,
vrede in de gezinnen,
vrede in de parochie,
en vrede tussen de volkeren.
Help ons die vrede
onder elkaar te bewaren.

Amen
 

Puzzelen bij het evangelie
Hieronder vind je een puzzel met een uitspraak van Jezus. Veel succes bij het vinden van de oplossing!

Puzzel